Bony turystyczne

 

Bony Turystyczne Bony Turystyczne Ariadna Travel są doskonałym prezentem dla naszych bliskich na każdą okazję przez cały rok. Dzięki bonom turystycznym przedsiębiorcy mogą nagradzać i motywować swoich klientów oraz pracowników. Jest to doskonałe narzędzie, które można wykorzystywać przy okazji organizowania konkursów i loterii, wspierając różnego rodzaju promocje i programy lojalnościowe. Przy ich pomocy możliwe jest opłacenie wszystkich usług turystycznych oferowanych przez Biuro Podróży Ariadna Travel. Bony można zrealizować przez okres 12 miesięcy. Można je ze sobą łączyć. Możliwa jest dopłata, jeżeli usługa turystyczna jest droższa niż wartość bonów. Bony Turystyczne Ariadna Travel emitowane są w nominałach: 50 PLN, 100 PLN, 200 PLN i 500 PLN. Regulamin sprzedaży i realizacji Bonów Turystycznych Ariadna Travel.

1. Bony Turystyczne Ariadna Travel są znakami uprawniającymi do wymiany na usługi przez Biuro Podróży Ariadna Travel.

2. Wystawcą Bonów Turystycznych Ariadna Travel (zwanym dalej Sprzedawcą) jest Biuro Podróży Ariadna Travel z siedzibą w Piasecznie (kod 05-500), przy ul. Młynarskiej 4E.

3. Odbiorcą Bonów Turystycznych Ariadna Travel mogą być osoby fizyczne i prawne (zwane dalej Kupującym).

4. Osoba posiadająca Bon Turystyczny Ariadna Travel (Kupujący) może dokonać wyboru dowolnej usługi turystycznej dostępnej oferowanej przez Biuro Podróży Ariadna Travel.

5. Bony Turystyczne Ariadna Travel wystawiane są na okaziciela. Na życzenie Kupującego, Sprzedawca może na rewersie bonu wpisać dane Kupującego.

6. Bony Turystyczne Ariadna Travel emitowane są w nominałach: 50 PLN, 100 PLN, 200 PLN i 500 PLN.

7. Bony Turystyczne Ariadna Travel sprzedawane i przekazywane są w siedzibie Sprzedawcy. Inny tryb sprzedaży bonów możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu indywidualnych warunków przez obie strony.

8. Kupujący składając zamówienie określa: ilości i nominały zamawianych bonów. Zamówienie Kupujący może złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy, lub za pośrednictwem Internetu na adres biuro@ariadnatravel.pl .

9. Strony ustalają datę odbioru bonów przez Kupującego.

10. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma stosowne potwierdzenie ze wszystkimi danymi istotnymi do dokonania płatności. Płatność można dokonać gotówką w siedzibie Sprzedawcy, lub na wskazany przez niego rachunek bankowy.

11. Bony wydawane są przez Sprzedawcę dopiero po uiszczeniu zapłaty przez Kupującego.

12. Bony ważne są 12 miesięcy. Data ważności wpisana jest na jego rewersie. W okresie ważności bonu należy z jego wykorzystaniem zarezerwować i opłacić wybraną usługę turystyczną w Biurze Podróży Ariadna Travel. Wybrana wycieczka przez Kupującego może odbyć się w okresie późniejszym niż data ważności bonu.

13. Po upływie daty ważności bon nie może być realizowany.

14. Bonów Turystycznych Ariadna Travel nie można zamieniać na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość dokonywanej rezerwacji. Niewykorzystana wartość bonu nie podlega rozliczeniu, ani przeniesieniu na inne transakcje.

15. Jeśli wybrana przez Klienta usługa turystyczna jest droższa niż wartość bonów, różnicę w cenie można dopłacić gotówką, lub w określonych sytuacjach przez Sprzedawcę przelewem na rachunek bankowy Biura Podróży Ariadna Travel.

16. Bony Turystyczne Ariadna Travel mogą być zrealizowane na zakup usług turystycznych dla jednej lub wielu osób.

17. Kupujący może zrealizować posiadany bon turystyczny w Biurze Podróży Ariadna Travel, na tych samych zasadach co Klient niekorzystający z możliwości rozliczenia usługi turystycznej przy pomocy Bonów Turystycznych Ariadna Travel.

18. W przypadku utraty bonów przez Kupującego nie przysługuje mu prawo otrzymania od Sprzedawcy nowych blankietów bonów turystycznych.

19. Kupujący, składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść.

20. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę w każdym czasie z zachowaniem praw nabytych przez Kupującego. Aktualna wersja regulaminu jest publikowana na stronach www.ariadnatravel.pl .